Microsite es: . Grupo:
You are here

10alamenos9

10alamenos9

Jueves, 07 de Abril de 2016 - 09:30

Ongi etorri nanozientziaren mundu harrigarriari buruzko lehenengo dibulgazio-jaialdira. Apirilaren 4tik 8ra izango da Espainiako hainbat hiritan: Zaragoza, Donostia, Bartzelona eta UAB unibertsitatearen Bellaterra campusa. Jaialdiaren helburua eskala nanometrikoa eta haren eraginak publikoari hurbiltzea da; hori bai, modu atsegin eta zirraragarri batean. Adinak eta aurretiko jakintzek ez dute inolako garrantzirik! Ez ezazu galdu!

Bienvenido al primer Festival divulgativo sobre el sorprendente mundo de la nanociencia y la nanotecnología, que se celebra del 4 al 8 de abril de 2016 en varios puntos de la geografía española (Zaragoza, Donostia/San Sebastián, Barcelona y el Campus Bellaterra de la UAB). El Festival pretende, de una forma amena y emocionante, acercar a todos los públicos a la escala nanométrica y sus efectos. ¡No importan la edad ni los conocimientos previos! ¡No te lo pierdas!

 nanoGUNEN jorratuko diren aktibitateak - Actividades en nanoGUNE

APIRILAK 7A, OSTEGUNA/ JUEVES 7 DE ABRIL

9:30 - 11:00 Nanoforoa - Nanoforo

Nanomaterialek giza osasunean zein ingurumenean izan dezaketen toxikotasunaren inguruan gaur egun dagoen jakintza aztertuko dugu saio honetan, bai eta haien arriskua ebaluatzeko moduak ere. Horretarako, EHS Advance ekimenaren jakintza eta esperientzia hartuko dugu oinarritzat, zeina garatu baitzen enpresei laguntzeko nanomaterialak era seguru batean erabiltzen.

En esta sesión revisaremos los conocimientos actuales sobre la toxicidad de los nanomateriales, tanto para la salud humana como para el medio ambiente, así como las formas de poder evaluar su riesgo. Para ello nos apoyaremos en el conocimiento y la experiencia de la iniciativa EHS Advance desarrollada en Euskadi para ayudar al tejido empresarial en el uso seguro de los nanomateriales.

12:00 - 13:30 Nanozientzia tailerra -Taller de Nanociencia

Tailerraren helburua merkatuan aurki ditzakegun nanoteknologiako zenbait produktu eta aplikazio erakustea da. Esperimentu sinple eta ulertzeko errazen bitartez gizartearengana hurbildu nahi ditugu nanoteknologiak eskaintzen dituen hainbat aukera.

El objetivo de este taller es enseñar algunos de los productos y de las aplicaciones de la nanotecnología ya presentes en el mercado. Mediante experimentos sencillos y de fácil comprensión pretendemos acercar a la sociedad las posibilidades que ofrece la nanotecnología.

18:00 - 19:00 Nanomintegia - Nanoseminario

Introducción a la nanotecnología, Luis Hueso, CIC nanoGUNE

Nanozientziarekin eta nanoteknologiarekin loturiko oinarrizko kontzeptu teoriko-praktikoak aurkezteko dibulgazio-mintegia.

Un seminario divulgativo para introducir a los asistentes los conceptos teórico- prácticos básicos relacionados con la nanociencia y la nanotecnología.

19:00-20:00 Ate irekiak CIC nanoGUNE - Puertas abiertas CIC nanoGUNE

Jardueraren helburua da ikertzaileen eguneroko lana gizarteari hurbiltzea. Horretarako, nanoGUNEko laborategiak gertutik ezagutzeko bisita gidatua antolatu da.

Esta actividad trata de acercar a la sociedad en general el trabajo diario de los investigadores. Para ello, se realizará una visita guiada para conocer de primera mano los laboratorios de nanoGUNE.

APIRILAK 8A, OSTIRALA - VIERNES 8 DE ABRIL

9:30 - 16:00 Nanodibulgazioko Espainako II. Jardunaldia - II. Jornada Nacional de Nanodivulgación

Jardunaldiaren helburua bertaratuak inplikatzea da, nanoteknologiaren aukerei eta ondorioei buruzko elkarrizketa konstruktibo batean parte har dezaten. Partehartzaileek teknologia berri horiek izan dezaketen eragin orokortua ulertzeko eta horri buruz hitz egiteko aukera izango dute.

La jornada pretende involucrar a los asistentes en un diálogo constructivo sobre las oportunidades y las repercusiones de la nanotecnología. Los participantes tendrán oportunidad de entender y dialogar sobre el potencial impacto generalizado de estas nuevas tecnologías.

 

Resto de las actividades en la página web de 10alamenos9 / Bestelako jarduerak 10alamenos9-ko web orrialdean