Nanooptics - Aldizkaria - Nanoscale

1. D. Melnikau, D. Savateeva, V. Lesnyak, N. Gaponik, Y. Nunez-Fernandez, M. I. Vasilevskiy, M. F. Costa, K. E. Mochalov, V. Oleinikov and Y. P. Rakovich
Nanoscale 5, 9317 (2013)
Resonance energy transfer in self-organized organic/inorganic dendrite structures

Argitalpenak